Ефективність бібліотечної систематизації в контексті автоматизації традиційних процесів аналітико-синтетичного опрацювання документів

Дата
2013
Автори
Сербін Олег
Галицька Світлана
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У публікації розглянуто практичні питання систематизації інформації сучасними технологічними засобами. Проаналізовано процеси систематизації в контексті автоматизації традиційних процесів наукового опрацювання документів. Визначено та проаналізовано технологічні та методичні особливості процесу систематизації крізь призму ефективності кінцевого результату.
The publication deals with the practical issues of informationsystematization by modern technical capabilities. The systematizationprocess in the context of automation of traditional scientific documenthandling are studied. The authors define and analyze the technologicaland methodical characteristics of systematization process through a finalresult efficiency.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
02 Культура і мистецтво , 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Бібліографічний опис
Сербін О. Ефективність бібліотечної систематизації в контексті автоматизації традиційних процесів аналітико-синтетичного опрацювання документів / Олег Сербін, Світлана Галицька // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38. – С. 154–169.