Дослідження моделі поведінки фірми в умовах нечітко заданих цін

Дата
2021
Автори
Коржов Максим Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній дипломній роботі розглянуті методи для налагодження ефективного виробництва на однопродуктовому підприємстві, такі як: задача оптимізації прибутку фірми та задача мінімізації виробничих видатків при нечітко заданих цінах на ресурси, зручність і дієвість застосування яких у макроекономічному контексті була перевірена практично на реальних даних. Так, у процесі розв’язку задач були використані нечіткі розподіли цін на деякі макроекономічні ресурси України, що дозволяє промоделювати майбутню поведінку економіки стосовно зміни цих цін. Окрім цього, під час розв’язання задачі максимізації прибутку було розроблено програмний продукт, що спрощує використання методу послідовних поступок для розв’язку трьохкритеріальної задачі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Коржов М. О. Дослідження моделі поведінки фірми в умовах нечітко заданих цін : випускна кваліфікаційна робота бакалавра … бакалавра : 113 Прикладна математика / Коржов Максим Олександрович. - Київ, 2021. - 41 с.