Сучасні когнітивні дослідження : філософсько-методологічні контексти концептуалізації

Дата
2016
Автори
Нестерова Марія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі здійснено філософську реконструкцію тенденцій концептуалізації сучасних когнітивних досліджень. Визначено сучасний стан когнітивних досліджень як такий, що являє собою мережу, центровану навколо пов’язаних між собою когнітивних наук і супутніх когнітивних практик та технологій, частина яких є реалізацією когнітивних концепцій, а частина ще не концептуалізовані. Цей конгломерат когнітивних наук, практик і технологій у їх єдності є феноменом постнекласики і позначений терміном «когнітивістика». Виявлено загальні тенденції концептуалізації когнітивістики як постнекласичного феномену, а саме як гіпермережевого нелінійного утворення та реалізації трансдисциплінарних стратегій у його різних вузлах. Отже, когнітивістика має нелінійно-динамічний характер розвитку з його характерними рисами: відкритістю до середовища (у даному випадку соціуму), зворотними зв’язками, емерджентістю нових утворень, коеволюційними, взаємообумовленими змінами. Орієнтація на реалізацію такої настанови прослідковується в дисертаційній роботі не тільки на результатах сучасних когнітивних досліджень, а й на прикладі ідей і практик менеджменту, економіки, психології та певних напрямів комп’ютерної науки. Продемонстровано практичне значення застосування когнітивних концепцій у різних предметних сферах; окреслено перспективи подальшої концептуалізації когнітивістики. Ключові слова: когнітивістика, когнітивні дослідження, когнітивна наука, когнітивні технології, постнекласична наука.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Нестерова М. О. Сучасні когнітивні дослідження : філософсько-методологічні контексти концептуалізації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 філософія науки / Нестерова Марія Олександрівна. - Київ, 2016. - 36 с.
Зібрання