Атомна структура розплавів алюмінію з 3d- металами (Mn, Fe, Co, Ni, Cu) та кремнієм

Дата
2018
Автори
Роїк Олександр Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єктом дослідження даної наукової праці є локальна атомна структура та впорядкування на середніх масштабах у двох- та трикомпонентних металічних розплавах алюмінію з 3d-перехідними металами (ПМ =Mn, Fe, Co, Ni, Cu) та Si та її взаємозв’язок із структурою відповідних стабільних та метастабільних фаз. Сучасні конструкційні матеріли на основі алюмінію з ПМ містять велику кількість компонентів, що ускладнює розуміння процесів, які відбуваються при кристалізації із розплаву. Значна увага присвячена отриманню та дослідженню швидкозагартованих алюмінієвих сплавів, які окрім кристалічних можуть містити аморфну, квазікристалічну та нанокристалічну фази. Більшість комерційних швидкозагартованих сплавів містять окрім Al та ПМ значну кількість кремнію. Такі матеріали отримують методом загартовування розплавів, тому їх мікроструктура, морфологія та ближній порядок пов’язані із локальною атомною структурою у рідкому стані. Порівняльний аналіз структури швидкозагартованих сплавів та відповідних розплавів на основі Al з ПМ та Si є актуальним завданням сучасного матеріалознавства. У дисертаційній роботі присутній аналіз закономірностей формування хімічного та топологічного ближнього порядку у розплавах та аморфних сплавах, впливу природи компонентів на інтенсивність міжатомної взаємодії (енергетичний фактор) та реалізацію щільного некристалічного пакування (фактор пакування). Розглядається взаємозв’язок цих факторів формування структури рідини та особливостей експериментальних дифракційних даних: додатковий пік (передпік) в області малих значень вектора розсіювання, висококутова асиметрія другого піку та побічний максимум на кривих структурного фактору.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Роїк О. С. Атомна структура розплавів алюмінію з 3d- металами (Mn, Fe, Co, Ni, Cu) та кремнієм : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 фізична хімія / Роїк Олександр Сергійович. - Київ, 2018. - 332 с.
Зібрання