Реалізація протоколу “свій-чужий”

Дата
2023
Автори
Безкоровайний Станіслав
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єктом дослідження є протоколи автентифікації, які також називають протоколами “свій-чужий”. Були розглянуті їх реалізація, властивості та побудова. Об’єктом розроблення є один з таких протоколів а також бібліотека з деякими з них реалізованими на мові програмування Typescript. Метою роботи було дослідження на аналіз різних протоколів автентифікації та вивчення їх характеристик, та властивостей які ці протоколи мають мати для практичного застосування. Також метою була побудова та реалізація одного з таких алгоритмів. Методи дослідження: аналіз існуючих протоколів, проектування архітектури бібліотеки з деякими наявними протоколами. У якості інструмента розроблення було використано мову програмування Typescript з менеджерем залежностей Yarn та у якості середовища програмного забезпечення використовувався редактор тексту Visual Studio Code. Результат роботи є проведений детальний аналіз різноманітних протоколів автентифікації, були досліджені основні властивості, їх характеристики та можливі вектори атак на ці протоколи, а також сфери застосування цих протоколів. Був запропонований власний варіант протоколу швидкої автентифікації. Була реалізована бібліотека з деякими з розглянутих протоколів автентифікації.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Безкоровайний С. Реалізація протоколу “свій-чужий” : кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Станіслав Безкоровайний. - Київ, 2023. - 56 с.