Концептуально-теоретичні засади соціальної епістемології

Дата
2018
Автори
Малишена Юлія Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота є першою розвідкою в колі розробок українських філософів, у межах якої обґрунтовано концептуально-теоретичні засади і особливості формування соціальної епістемології як міждисциплінарної галузі дослідження і напрямку сучасної некласичної епістемології, виявлені її ефективні стратегії. На підставі філософського аналізу потенціалу концепцій класичної соціальної епістемології та перспектив концепцій некласичної соціальної епістемології запропонована і реалізована ефективна дослідницька стратегія, в межах якої розглянуті в якості концептуально-теоретичних засад аналітична епістемологія (Е. Голдман), соціологія пізнання (Д. Блур), філософія науки (С. Фулер). Досліджено, що в сучасних дискусіях актуалізована перспектива проблематики колективної епістемології довкола «агрегативних» процедур в пізнавальних процесах чи довкола розподілу когнітивної праці як механізму оптимізації пізнавального процесу. Представлені перспективні дослідницькі вектори соціальної епістемології, до яких відноситься проблема «свідчення» (evidence, testimony), з точки зору того, як пізнавальному агенту діяти в умовах свідчень інших агентів, і проблема «незгоди» (disagreement), пов’язана з умовами, коли агент може і повинен залишатися на початковій позиції. Ключові слова: епістемологія, соціальна епістемологія, знання, соціальне, політики знання, колективне переконання, когнітивний розподіл праці, агрегативні процедури.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Малишена Ю. О. Концептуально-теоретичні засади соціальної епістемології : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 діалектика і методологія пізнання / Малишена Юлія Олегівна - Київ, 2018. - 20 с.
Зібрання