Вплив меланіну та нанокристалічного діоксиду церію на стан слизової оболонки шлунку та реакцію кори наднирників за умов дії гострого стресу

Дата
2018
Автори
Голишкін Дмитро Віталійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена вивченню та порівнянню впливу меланіну та нанокристалічного діоксиду церію (НДЦ) на стан слизової оболонки шлунку (CОШ) та реакцію кори наднирників за умов профілактичного введення щурам досліджуваних сполук та дії іммобілізаційного стресу за Сельє. Встановлено, що при внутрішньошлунковому введенні меланіну та НДЦ ураженість СОШ у порівняні з групою стрес-контролю, була значно меншою. За умов профілактичного введення меланіну та НДЦ показники коефіцієнту маси наднирників та тимусу були на рівні контрольних значень. Введення меланіну та НДЦ попереджало деградацію протективних колагенових і неколагенових білків слизово-епітеліального бар’єру шлунку обумовлену дією стресу. Введення досліджуваних сполук призводило до відновлення порушеної про- та антиоксидантної рівноваги в СОШ та плазмі крові щурів за умов дії стресу. Меланін та НДЦ проявляли імуномодулюючі властивості за дією на порушену стресом лейкоцитарну формулу крові та стабілізацію рівня про- та антизапальних цитокінів. Отже, меланін, при одноразовому введені справляв більш виражений захисний вплив на СОШ до дії стресу у порівнянні з НДЦ. Тому подальші дослідження ми зосередили на поліфенольній сполуці меланін. Показано, що введення меланіну впливало на стабілізацію рівня АКТГ та кортизолу в організмі щурів. Меланін проявляє мембранотропну активність, що реалізується шляхом підвищення провідності та зменшення електричної ємності ліпідного бішару. Меланін є перспективним засобом фармакологічної корекції стресу та може бути рекомендований до подальшого доклінічного вивчення. Ключові слова: стрес, виразкова хвороба шлунку, наднирники, меланін, нанокристалічний діоксид церію.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Фалалєєва Т. М. Вплив меланіну та нанокристалічного діоксиду церію на стан слизової оболонки шлунку та реакцію кори наднирників за умов дії гострого стресу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 біохімія / Фалалєєва Тетяна Михайлівна - Київ, 2018. - 23 с.
Зібрання