Морально-етична пропаганда у китайській соціальній мережі «Тік Ток»

Дата
2023
Автори
Куданенко Міла Геннадіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У результаті проведеного аналізу і дослідження, зроблено висновок, що морально-етичну пропаганду у Тік Тоці можна категоризувати за тематичним показником, таким чином виокремивши чотири основні групи, але основною метою будь-якого тематичного блоку є поширення китайських морально-етичних концептів та формування певних цінностей в аудиторії. Головний спосіб здійснення китайської морально-етичної пропаганди у Тік Тоці реалізується за допомогою сугестії, що є формою вербальної комунікації, яка не викликає конфліктів, і супроводжується зниженням рівня критичності та свідомого сприйняття повідомлення реципієнтом. Через аналіз лінгво-сугестивних структур було виявлено, що для відтворення позитивного ефекту пропаганди використовується переважно меліоративна лексика, яка має на меті створення позитивного сприйняття, спонукання до певних дій або підсилення позитивних асоціацій з повідомленнями пропаганди. Переклад лінгво-сугестивних структур, що мають емоційне забарвлення, є складною задачею, адже відтворення емоційної семантики та емоційного впливу в перекладі вимагає вірного вибору лексичних одиниць, виразів та стилістичних прийомів, що здатні передати тонкості та нюанси оригінального тексту. Важливим аспектом є забезпечення вірного сприйняття та впливу на цільову аудиторію.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Куданенко М. Г. Морально-етична пропаганда у китайській соціальній мережі «Тік Ток» : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035.065 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська)) / Куданенко Міла Геннадіївна. – Київ, 2023. – 57 с.