Структура емоційного інтелекту дітей молодшого шкільного віку

Дата
2023
Автори
Лободюк Софія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дипломній роботі здійснено теоретико-методологічне узагальнення результатів дослідження особливостей розвитку емоційного інтелекту молодших школярів. Встановлено особливості емоційного інетелкту за параметрами соціальних переживань (як здатність усвідомлювати та оцінювати поведінку іншого); готовності дитини враховувати емоційний стан іншої людини та особистісними властивостями. Встановлено, що загальний рівень розвитку емоційного інтелекту мо-лодших школярів насамперед пов’язаний з їхньою комунікабельністю, незалежністю, лідерськими рисами та сміливістю, що є загальними закономірно-стями розвитку емоційної сфери в цьому віці. Встановлено особливості розвитку емоційного інтелекту мо-лодших школярів, завдяки врахуванню параметрів віку та статі. У групі дівчат емоційний інтелект насамперед пов’язаний з орієнтуванням дитини насамперед на зовнішні ознаки середовищних явищ, що є подіб-ною тенденцію до групи другокласників. З усім тим, їм властива помірна го-товність враховувати емоційний стан іншої людини. Це пов’язано з осо-бистісними особливостями комунікативності і замкненості, незалежності і покірливості, безпечності і стурбованості, ініціативності. У групі хлопців емоційний інтелект насамперед пов’язаний з орієнтуванням дитини насамперед на поведінкові ознаки середовищних явищ (на речі, тварини та емоції інших). Помірний рівень готовності хлопчиків до врахування емоційного стану інших осіб пов’язаний з їхньою комунікативністю, незалежністю, покірливістю, лідерськими рисами та сміливістю. Перспективами подальших досліджень може стати з’ясування проявів емоційного інтелекту дітей молодшого шкільного віку у різних видах діяль-ності (навчальній, дозвіллєвій), а також у діяльності спілкування з ровесника-ми, у спілкуванні з дорослими, у спілкуванні сталих і динамічних сталих групах та інших.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Лободюк С. Структура емоційного інтелекту дітей молодшого шкільного віку : дипломна робота ... магістра : 053 Психологія / Лободюк Софія. - Київ, 2023. - 81 с.