Вплив соціальних мереж на систему маркетингових комунікацій міжнародних компаній (МК).

Дата
2017
Автори
Суровцев Олександр Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації проведено диференціацію та визначено поліваріантність соціальних мереж у структурі комунікаційних інструментів міжнародних компаній. Виявлено інноваційну спрямованість соціальних мереж як засобу реалізації комунікаційної політики МК, досліджено процес трансформації взаємозв’язку соціальних мереж та традиційних інструментів маркетингових комунікацій МК. Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в поглибленні теоретико-методологічних підходів до аналізу використання соціальних мереж в системі маркетингових комунікацій МК. Основні результати, які отримані в процесі розв’язання поставлених завдань та становлять наукову новизну дослідження, полягають у такому:уперше:розроблено економіко-математичну модель дослідження ефективності цільової рекламної кампанії в соціальних мережах (таргетингу) та просування за рахунок надання споживачеві релевантної інформації нерекламного характеру (контенту). На основі аналізу маркетингової діяльності міжнародних компаній доведено переважно вищу економічну ефективність контенту в порівнянні з таргетингом, що є підґрунтям для перерозподілення маркетингових бюджетів суб’єктів міжнародної економічної діяльності на користь створення та розповсюдження інформації нерекламного характеру;запропоновано стратегію збуту через соціальні мережі для використання міжнародними компаніями у рамках міжнародних економічних відносин, яка складається з методологічних вказівок щодо реалізації таких етапів: визначення позиціонування бренду в соціальних мережах; дослідження цільової аудиторії; визначення цілей і ключових показників ефективності збутової кампанії; підбір релевантного інструментарію; розроблення тактик реалізації встановлених цілей; моніторинг та аналіз стратегії збуту. Сутність цієї стратегії полягає у поетапному виконанні зазначених заходів для досягнення бізнес-цілей міжнародних компаній. Також надано рекомендації щодо створення і просування спільнот бренду; створення і розвитку власних інформаційних майданчиків; побудови взаємодії зі споживачами через соціальні мережі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Суровцев О. О. Вплив соціальних мереж на систему маркетингових комунікацій міжнародних компаній (МК) : дис. ... канд.екон. наук : 08.00.02 – світове господарствоі міжнародні економічні відносини / Суровцев Олександр Олександрович. - Київ, 2017. - 227 с.
Зібрання