Правове регулювання соціального забезпечення працівників поліції в Україні

Дата
2017
Автори
Денісова Людмила Леонтіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено системному та ґрунтовному аналізу особливостей правового регулювання соціального забезпечення працівників поліції в Україні. У роботі досліджено сутність трудоправового статусу працівника поліції, з’ясовано особливості правового регулювання соціального забезпечення працівників поліції, проаналізовано спільні та відмінні риси соціального забезпечення працівників поліції та міліції. Охарактеризовано систему принципів соціального забезпечення працівників поліції. З’ясовано класифікацію функцій соціального забезпечення працівників поліції. Виокремлено гарантії соціального забезпечення працівників поліції. Здійснено теоретико-правову характеристику їх змісту. Встановлено проблеми правового регулювання соціального забезпечення працівників поліції, а також надано пропозиції щодо їх вирішення. Сформовано шляхи запозичення позитивного зарубіжного досвіду щодо правового регулювання соціального забезпечення працівників поліції.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Денісова Л.Л. Правове регулювання соціального забезпечення працівників поліції в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення / Денісова Людмила Леонтіївна. - Київ, 2017. - 20 с.
Зібрання