Особливості стресостійкості особистості та переживання психотравмуючих ситуацій

Дата
2022
Автори
Ніколаєва Світлана Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі проведено аналіз різних підходів до розуміння стресостійкості. Стресостійкість розглянуто як інтегративну властивість особистості, що характеризується такою взаємодією емоційних, вольових, інтелектуальних та мотиваційних компонентів психічної діяльності, які в складній емотивній середі забезпечують людині здатність керувати своїми емоціями, зберігати високу працездатність, адекватне функціонування і певну спрямованість своїх дій. В ході проведення емпіричного дослідження було визначено рівні стресостійкості залежно від статевих відмінностей особистості. В результаті проведеного емпіричного дослідження визначено статеві відмінності особливостей стресостійкості та переживання травмуючих ситуацій. Визначено специфічні особливості співвідношення стресостійкості та переживання травмуючої ситуації в залежності від статевих відмінностей респондентів. Так, чоловіки з високою стресостійкістю відрізняються від жінок. У роботі представлено методичні рекомендації для розробки програми, щодо покращення рівня опору до стресів та зменшення впливу переживання травмуючих ситуацій у чоловіків та жінок.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Ніколаєва С. С. Особливості стресостійкості особистості та переживання психотравмуючих ситуацій : дипломна робота ... бакалавра : 053 Психологія / Ніколаєва Світлана Сергіївна. - Київ, 2022. - 53 с.