Синтез та властивості модифікованих шпінелем складу ZnAl2-x([Fe,Co,Ni]x)O4 з регулюванням ступеня окиснення легуючого компоненту

Дата
2021
Автори
Іванов Олексій Вячеславович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даний час одним з актуальних завдань хімії є синтез матеріалів з необхідним комплексом фізико-хімічних властивостей. До числа таких матеріалів, які отримали широкий спектр використання в техніці, належать складні оксиди зі структурою шпінелі, леговані перехідними елементами або лантаноїдами. В хімії неорганічних матеріалів в останні роки сформувалось декілька ґрунтовних тенденцій. По-перше, рівень розвитку сучасної техніки та технологій потребує створення поліфункціональних матеріалів. В цьому відношенні системи складу M(1)Al2-xMe(2)xO4 (M(1), M(2) – Zn, Fe, Co, Ni, Cu, Lu)зі структурою шпінелі являються унікальним об’єктом дослідження. Традиційно, шпінелі з великим ступеням заміщення М(2) заліза, використовуються в якості магнітних матеріалів; з заміщенням на Хром – в якості каталізаторів різноманітних хімічних процесів, датчиків, сенсорів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Іванов О. В. Синтез та властивості модифікованих шпінелем складу ZnAl2-x([Fe,Co,Ni]x)O4 з регулюванням ступеня окиснення легуючого компоненту : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : 102 Хімія / Іванов Олексій Вячеславович. - Київ, 2021. - 48 с.