Оцінювання впливу діяльності благодійних організацій за допомогою міжнародного стандарту оцінки соціальних інвестицій «LBG»

Дата
2020
Автори
Коваленко Світлана Віталіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній магістерській роботі проаналізовано стан та тенденції розвитку соціального аудиту, моніторингу та оцінки в Україні. Висвітлено необхідність подальшого розвитку системи моніторингу та оцінювання. Описано та проаналізовано міжнародний та вітчизняний досвід оцінювання соціальних проектів в громадському секторі та соціальному підприємництві. Розкрито роль громадських та благодійних організації в системі реалізації стратегій та програм в Україні. Адаптовано та частково апробовано методику оцінювання впливу проекту благодійної організації на основі міжнародного стандарту оцінки соціальних інвестицій «LBG».
Ключові слова: соціальний аудит, благодійні організації, оцінювання впливу, міжнародний стандарт оцінки соціальних інвестицій “LBG”.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Коваленко С. В. Оцінювання впливу діяльності благодійних організацій за допомогою міжнародного стандарту оцінки соціальних інвестицій «LBG» : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Коваленко Світлана Віталіївна. - Київ, 2020. - 69 с.