Процесуальні способи захисту прав відповідачів в адміністративному процесі

Дата
2017
Автори
Попов Роман Віталійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено обґрунтуванню процесуальних способів захисту прав відповідачів в адміністративному процесі. Виявлено, систематизовано й класифіковано потенційних відповідачів в адміністративному процесі. Розкрито види способів захисту прав відповідача, до яких належать заперечення проти позову, зустрічний позов, перегляд та виконання судових рішень. З’ясовано, що пріоритетною метою стратегії поведінки відповідача є не допустити задоволення адміністративним судом позовних вимог позивача; формування єдиної практики застосування матеріального адміністративного законодавства суб’єктами публічної адміністрації; уникнення грошових витрат у зв’язку із застосованими санкціями чи покладанням обов’язку. Встановлено можливі загальні (спільні) для всіх адміністративних справ підстави для матеріально-правового заперечення відповідача. З’ясовано, що примирення сторін в адміністративному процесі має досягатися з урахуванням практичної реалізації повноважень сторін. Доведено, що правовідносини як підстава зустрічного позову можуть бути ті самі, що й підстава первісного позову, або можуть виникати як похідні правовідносини щодо первісних спірних правовідносин. Ключові слова: процесуальні способи захисту, права, відповідач, сторони, адміністративний процес, заперечення, примирення, зустрічний позов.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Попов Р. В. Процесуальні способи захисту прав відповідачів в адміністративному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Попов Роман Віталійович. - Київ, 2017. - 20 с.
Зібрання