Цифрова гуманітаристика в історико-філософських дослідженнях середини 20-го та початку 21-го століть

Дата
2023
Автори
Сімороз Ольга Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження: виявити можливості застосування інструментарію, який пропонує цифрова гуманітаристика, до історико-філософських досліджень. Об’єкт дослідження: методи цифрової гуманітаристики в історії філософії. Предмет дослідження: цифрові історико-філософські проєкти, які створені та вивчаються за допомогою використання методів цифрової гуманітаристики. У роботі було проведено теоретико-методологічне дослідження, у якому значна увага була приділена використанню цифрових технологій в історико-філософських дослідженнях та їх впливу на методологію дослідження та результати. У ході дослідження було контекстуалізовано виникнення та розвиток цифрової гуманітаристики, зокрема, описано її появу, що обумовлена інформаційною революцією у 20 столітті, що включає «обчислювальний поворот» та «цифровий поворот», появу перших комп’ютерів, комп'ютерних мереж та Інтернету. Надано історіографію розвитку галузі, яку запропоновано поділити на чотири ключові етапи. У роботі аргументовано, спираючись на дослідницькі принципи, викладена історія становлення поняття «цифрова гуманітаристика» й досліджена представленість її методів у сучасних історико-філософських проєктах, здійснений систематичний огляд історико-філософських проєктів та розглянуті особливості історико-філософських досліджень в сфері цифрової гуманітаристики.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Сімороз О. С. Цифрова гуманітаристика в історико-філософських дослідженнях середини 20-го та початку 21-го століть : кваліфікаційна робота ... магістр : 33 Філософія / Сімороз Ольга Сергіївна. – Київ, 2023. – 85 с.