Сучасна шкільна географія в зарубіжних країнах

Дата
2021
Автори
Рудь Дем’ян Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході аналізу досліджень, було виявлено, що географічна освіта невпинно розвивається. Сам предмет географії трансформується і набуває нових рис, нових назв. Географія все більше стає подібною до системи наук та поєднує у собі природничі, соціальні, економічні сфери. Всі проведені дослідження показують важливість для розвитку навчаються навчального предмета географії та необхідність включення його в навчальні плани шкіл. Однак, до сих пір немає єдиної думки про те, в якому віці і який зміст необхідно вивчати. Наприклад, в вітчизняній освіті Л.В. Занков, вирішуючи проблеми навчання і розвитку молодших школярів, особливе значення надавав географії і відзначав, що вона вводить дитину в світ живої і неживої природи. Шкільні системи викладання географії у Європі дуже різноманітні. Шкільна географія у Швеції класифікується як соціальна наука, національна навчальна програма Фінляндії позиціонувала географію як інтегровану тему «екологічні та природничі дослідження». Початкова географічна освіта в Нідерландах викладається поряд з історією та біологією під виглядом навчальної програми «світової орієнтації». Американська Асоціація Шкільних Адміністраторів, яка досліджувала особливості успішних вчителів, прийшла до висновку про те, що ефективність складається з двох чинників: знання і застосування методів навчання, і особистісні якості педагога.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 106 Географія
Бібліографічний опис
Рудь Д. В. Сучасна шкільна географія в зарубіжних країнах : магістерська робота : 106 Географія / Рудь Дем’ян Васильович. - Київ, 2021. - 40 с.