Особливості перекладу лексики китайського мовного етикету та його вираження

Дата
2023
Автори
Саміщенко Анастасія Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Під час дослідницької роботи було вирішено такі завдання: опрацьовано теоретичні положення, що стосуються особливостей мовного етикету китайської лінгвокультури та його перекладу; досліджено формули мовного етикету у порівнянні з китайською та українською мовами; проаналізовано формули мовного етикету двох лінгвокультур та виявлено найбільш вживаний та продуктивний спосіб перекладу. Також було розглянуто різноманітні типи способи та прийоми перекладу, що неодмінно допоможуть досягти порозуміння з іноземними читачами. В ході роботи було виявлено, що конотація ввічливості, дана різними культурами, також різна. У міжкультурному спілкуванні люди мають повністю усвідомлювати, що існує багато відмінностей у принципах китайської та західної ввічливості для максимального зменшення прагматичних відмінностей та для досягнення кінцевого комунікативного ефекту та мети. Під час написання роботи ми зверталися до багатьох китайських вчених, аби краще зрозуміти тему дослідження. Так було виявлено, що Ґу Юеґо (顾曰国) висунув принцип ввічливості з типовою китайською специфікою. На думку Ґу Юеґо, принцип ввічливості містить у собі всього п'ять максим, які характерні саме для китайського народу. Ґу Юеґо зазначає, що максима приниження себе для демонстрування поваги до співрозмовника – типова китайська максима ввічливості. Китайці висловлюють своє самоприниження, заперечуючи компліменти щодо себе. Тому у роботі було доведено, що на цьому фоні можуть виникнути проблеми під час перекладу лексики мовного етикету, однак разом з цим були висунуті актуальні можливості їх вирішення. Також в теоретичній частині роботи було розглянуто аспекти, що пов’язані з методами, трансформаціями та особливостями перекладу. Базуючись на виконаній роботі та великій кількості літератури, пов’язаної з цією темою, можна дійти до висновку, що без знання тонкощів перекладу здійснити його на належному рівні - неможливо. Перекладачеві важливо знати перекладацькі «прецеденти» - найбільш типові, перевірені перекладацькі рішення. На основі цього було здійснено аналіз найбільш вживаної лексики китайського мовного етикету і виявлено, що у більшості випадків перекладач легко може знайти українське слово-відповідник, тому найпродуктивнішим шляхом перекладу є саме еквівалентний спосіб. Більш того, на нашу думку, цей спосіб є найбільш продуктивним. Такий висновок обумовлений тим, що за допомогою еквівалентного перекладу можна викликати у читача таку реакцію, яка відповідає певній комунікативній установці оригінального тексту, що робить досягнення еквівалентності метою перекладу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Саміщенко А. С. Особливості перекладу лексики китайського мовного етикету та його вираження : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Саміщенко Анастасія Сергіївна. – Київ, 2023. – 45 с.