Відтворення англійського гумору в українському художньому перекладі

Дата
2017
Автори
Підгрушна Олена Григорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота є комплексним дослідженням, що присвячено особливостям відтворення гумору у площині англо-українського художнього перекладу. Робота дає характеристику специфічним рисам англійського та українського гумору, обумовленим як мовними, так і культурними особливостями під кутом перекладознавства, висвітлює актуальну теоретичну проблему відтворення іншомовного гумору в художньому творі та порушує складну проблему перекладності в цілому й меж перекладності іншомовного гумору зокрема. Проаналізовано специфіку відтворення українською мовою англійського ситуативного гумору, мовного гумору та гумору з етнокультурним компонентом у рамках художнього твору. Розглянуто причини втрат гумору при його перекладі, виділено загальні прийоми й методи його успішного відтворення. Досліджено гумор в художньому творі в аспекті його перекладності, визначено основні труднощі перекладу гумору, межі його перекладності та фактори, що впливають на перекладність гумору в художньому творі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Підгрушна О. Г. Відтворення англійського гумору в українському художньому перекладі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 – перекладознавство / Підгрушна Олена Григорівна. - Київ, 2017. - 21 с.
Зібрання