Літературно-художні журнали в системі міжкультурної комунікації

Дата
2016
Автори
Дзюба Катерина Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена комплексному дослідженню літературно-художніх журналів іноземної літератури в системі міжкультурної комунікації у сучасному медіапросторі. В роботі розглянуто дослідження міжкультурної комунікації, її змісту, сутності, особливостей прояву та запропоновано власну дефініцію міжкультурної комунікації. З’ясовано, що серед сучасних світових літературних часописів, спеціально присвячених іноземній літературі, культурі, мистецтву й суспільно-політичним акцентам різних країн світу, важливе місце займають журнали іноземної літератури: український «Всесвіт», російський «Иностранная литература», французький «Lire» та американський «Words without borders». Проаналізовано етапи становлення і функціонування досліджуваних журналів, що витворюють спільні для багатьох людей стандарти, норми і моделі. Виявлено особливості інтертекстуальних форм та екзистенціальних питань у публікаціях журналів. Побудовано концептуальну модель літературно-художніх журналів у системі міжкультурної комунікації, де журнали виступають складовою інформаційно-комунікаційної взаємодії у соціальному просторі культури на основі комунікативно-пізнавальних процесів зберігання, обміну, освоєння і трансляції культурних та духовних цінностей. Ключові слова: літературно-художні журнали, міжкультурна комунікація, культура, концептуальна модель
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Дзюба К. А. Літературно-художні журнали в системі міжкультурної комунікації : автореф. дис. ... канд. наук із соц. ком. : 27.00.04 теорія та історія журналістики / Дзюба Катерина Анатоліївна. - Київ, 2016. - 21 с.
Зібрання