Криміналістичне забезпечення розслідування економічних злочинів

Дата
2017
Автори
Шаповал Олена Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота є монографічним дослідженням, в якому на основі положень загальної теорії криміналістики, кримінального права та процесу, кримінології, інших галузей знань, узагальнення слідчо-судової практики проведено дослідження особливостей криміналістичного забезпечення розслідування економічних злочинів. В роботі розглянуті поняття, сутність, зміст, етапи та структурні елементи криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, яким є науково-дослідна, навчально-методична та організаційна діяльність відповідних суб’єктів зі створення належних умов для практичної реалізації методів, прийомів, засобів криміналістичної техніки, криміналістичної тактики та криміналістичної методики, а також їх безпосередня реалізація у кримінальному провадженні, спрямована на виконання його завдань. Надані визначення, сутнісні ознаки та види економічних злочинів. На підставі вивчення матеріалів слідчо-судової та експертної практики виокремлені типові проблемні аспекти техніко-криміналістичного забезпечення розслідування економічних злочинів. Визначено типові судові експертизи, що проводяться у кримінальних провадженнях вказаної категорії, досліджені проблемні аспекти їх призначення та проведення, визначені типові завдання, що вирішуються кожним видом експертиз, а також типові завдання, що вирішуються призначенням комплексних досліджень документів. Обґрунтовується доцільність проведення психофізіологічних досліджень у кримінальних провадженнях про економічні злочини. Розглянуто особливості організації й тактики обшуків, оглядів та тимчасового доступу до документів у типових слідчих ситуаціях їх провадження.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
26 Цивільна безпека , 262 Правоохоронна діяльність
Бібліографічний опис
Шаповал О. В. Криміналістичне забезпечення розслідування економічних злочинів : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Шаповал Олена Вікторівна. - Київ, 2017. – 22 с.
Зібрання