Мова спілкування як чинник формування громадянської ідентичності

Дата
2021
Автори
Сегеда Іван Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В кваліфікаційній роботі здійснено узагальнення теоретичних та емпіричних результатів громадянської ідентичності та впливу мови спілкування на неї.результаті емпіричного дослідження встановлено, що загальний рівень сформованості громадянської ідентичності у більшості респондентів знаходиться на високому та середньому рівнях. Показники вираженості патріотизму, активної громадянської позиції у більшої половини досліджуваних відповідають високу рівню та за шкалами «самореалізація в країні», «відданість країні» у більшості виявлено середній рівень прояву показників. Студентська молодь, мовою спілкування якої є українська має значущо вищі показники когнітивного компоненту громадянської ідентичності, що проявляється у знанні мови, державного устрою, у них більшою мірою виражена асоціація себе з Україною та виявлено краще ставлення до української мови, порівняно із російськомовною молоддю. Україномовні студенти більшою мірою визначають своїх співгромадян за мовною ознакою, а російськомовні – приділяють мові не таке важливе значення для визначення громадянської належності іншої особистості. Також, студентська молодь, мовою спілкування якої є українська, порівняно із двомовною молоддю має значущо вищий рівень громадянської ідентичності. За допомогою регресійного аналізу виявлено, що мова впливає на сформованість громадянської ідентичності української студентської молоді. Однак, не саме знання мови, а ставлення до неї, що виражається у позитивному відношенні і свідчить про важливість та значущість мови як елемента, який посідає вагоме місце в системі цінностей в контексті консолідації громадянської спільноти та етномовний атитюд, як вагомий маркер, що позначає приналежність до української громадянської спільноти.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Сегеда І. О. Мова спілкування як чинник формування громадянської ідентичності : дипломна робота … магістр : 053 Психологія / Сегеда Іван Олександрович. - Київ, 2021. – 110 с.