Транснаціональна трудова міграція висококваліфікованих фахівців з України (на прикладі лікарів та вчителів)

Дата
2022
Автори
Демчук Валентина Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуто основні характеристики міграції висококваліфікованих фахівців, що виїжджають працювати за межами України Зокрема у першому розділі було здійснено огляд соціально-антропологічних досліджень міграції висококваліфікованих фахівців у світі. Ключова увага в дослідженнях присвячена життєвим траєкторіям, причинам виїзду, вибору країн для міграції, особливостям адаптації та інтеграції в суспільствах країн-реципієнтів, а також мотивам повернення на батьківщину.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Демчук В. С. Транснаціональна трудова міграція висококваліфікованих фахівців з України (на прикладі лікарів та вчителів) : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Демчук Валентина Сергіївна. - Київ, 2022. - 126 с.