Удосконалення управління логістичною діяльністю підприємств

Дата
2022
Автори
Бугайова Надія Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі розглянуто теоретичні, методичні і практичні засад здійснення оцінки та прогнозування ефективності управління логістичними витратами на підприємстві «ДІ ПІ Форвардінг». В ході аналізу було розраховано коефіцієнт рентабельності активів , який визначається як співвідношення чистого прибутку до валюти балансу. Рентабельність власного капіталу є дуже важливим показником з огляду на те, що він показує скільки одиниць чистого прибутку отримано на одиницю інвестованого власного капіталу. Спостерігаємо різкий спад коефіцієнта у 2018 році до 20%, що пов’язано зі зменшенням власного капіталу у 2018 році на 30% внаслідок зростання непокритих збитків. А у 2019 р. спостерігається зростання до 28% і в 2020 - 26%.
Ключові слова: управління логістичною діяльністю, ефективність управління, антикризове управління.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 076 Підприємництво та торгівля
Бібліографічний опис
Бугайова Н.С. Удосконалення управління логістичною діяльністю підприємств : кваліфікаційна магістерська робота : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Бугайова Надія Сергіївна. - Київ, 2022. - 67 с.