Фазові переходи в антиферомагнітному кільці, індуковані зовнішним магнітним полем

Дата
2021
Автори
Борисенко Єлизавета Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі описано орієнтаційні фазові переходи в антиферомагнітному спіновому ланцюжку у формі кільця під дією зовнішнього постійного однорідного магнітно- го поля в неперервній класичній моделі. Досліджено рівноважні стани системи та встановлено просторові розподіли параметрів порядку в них. Побудовано фазо- ву діаграму антиферомагнітного кільця в магнітному полі та встановлено області стійкості основних станів в залежності від кривини кільця та значень зовнішнього поля.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Бібліографічний опис
Борисенко Є. Фазові переходи в антиферомагнітному кільці, індуковані зовнішним магнітним полем : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 105 Прикладна фізика та наноматеріали / Єлизавета Борисенко. - Київ, 2021. - 44 с.