Теоретична та емпірична валідність методик servperf і servqual для вимірювання якості надання освітніх послуг

Дата
2022
Автори
Куц Анна Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Головним завданням цієї роботи є розробка схеми валідизації задля перевірки якості вимірювального інструментарію, а саме адаптованих методик ServQual та ServPerf в моніторинговому університетському дослідженні UNIDOS. Були запропоновані шляхи для перевірки валідності: 1) теоретична валідність - здійнено аналіз методологічних витоків моделей ServQual та ServPerf; провести експертне опитування; 2) критеріальна – опитування контрастних груп (найбільш і найменш задоволених) і аналіз результатів; 3) конструктивна – порівняння результатів шкали з результатами питання, яке спрямоване на прямий вимір задоволеності освітніми послугами; 4) надійність – оцінка внутрішньої узгодженості елементів шкали за допомогою коефіцієнту Альфа Кронбаха. Задля здійснення оцінки валідності була також запропонована схема розрахунку шкали ServPerf. Основна ідея цієї схеми полягає у розрахунку суми по кожному аспекту і застосування ваги. За результатами цього дослідження, було виявлено, що очікуваний рівень послуг немає чіткого однозначного розуміння серед респондентів, і саме це викликає труднощі на етапі оцінки очікуваного рівня послуг. Було виявлено, що статистична різниця між медіанами модифікованого ServPerf і другого блоку ServQual значно менша, аніж для модифікованого ServPerf і нормалізованого ServQual. Модель ServPerf визнана більш практичною. Ключові слова : оцінка валідності, валідність, шкала ServPerf, очікуваний рівень послуг, респонденти.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Куц А. А. Теоретична та емпірична валідність методик servperf і servqual для вимірювання якості надання освітніх послуг : кваліфікаційна робота бакалавра : 054 Соціологія / Куц Анна Анатоліївна. - Київ, 2022. - 34 с.