Конкурентна девальвація валюти як прояв неопротекціонізму в сучасному світовому господарстві

Дата
2016
Автори
Галушка Олена Михайлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації обгрунтувано теоретико-методологічні основи та відображено результати дослідження практичних засад застосування інструменту валютної девальвації великими та малими економіками, залежно від рівня їх розвитку, із стабілізаційною, захисною та експансіоністською метою, а також визначено, за яких умов валютна девальвація може виконувати функцію інструменту політики неопротекціонізму та підвищення конкурентоспроможності країни у світовому господарстві. За результатами дослідження сформульовано такі висновки. 1. В сучасних умовах розвитку світогосподарських процесів новою формою протекціонізму є неопротекціонізм – комплекс державних заходів, що здійснюються з метою підвищення конкурентоспроможності національної економіки на світовому ринку шляхом збільшення частки продукції національних виробників, їх захисту від іноземної конкуренції, накопичення національного капіталу, забезпечення економічного зростання, модернізації економіки та соціальної структури суспільства. 2. Головною роллю державної валютної політики є досягнення внутрішньої макроекономічної стабільності та отримання конкурентних переваг на світовому ринку. 3. В умовах асиметричності розвитку світового господарства проведення валютної девальвації країною має різний ступінь ефективності 4. Роль каналу валютного курсу в трансмісійному механізмі монетарної політики залежить від ряду факторів, серед яких розмір економіки, рівень її розвитку, а також її місце у міжнародному поділі праці. 5. Прямими учасниками валютних війн є великі економіки, тоді як малі економіки є реципієнтами їхніх наслідків та шоків. 6. Хоча становище долара США у світовій валютній системі і критикується багатьма країнами, похитнути його монополію не вдалось нікому.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Галушка О. М. Конкурентна девальвація валюти як прояв неопротекціонізму в сучасному світовому господарстві : дис. ...канд. екон. наук : 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини / Галушка Олена Михайлівна. - Київ, 2016. – 245 с.
Зібрання