Правове регулювання послуги загального економічного інтересу як одна з форм сумісної державної допомоги в ЄС та в Україні

Дата
2022
Автори
Веселовський Богдан Андрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена питанню комплексного висвітлення особливостей правового інституту державної допомоги суб’єктам господарювання, що надають послуги загального економічного інтересу в праві Європейського Союзу та в Україні. В дисертаційному дослідженні показано в історичному розвитку становлення інституту послуг загального економічного інтересу (ПЗЕІ) в українській правовій традиції під впливом євроінтеграційних стратегічних дій. Однією з таких дій є гармонізація законодавства України з законодавством Європейського Союзу. Нормативізація ПЗЕІ в контексті чергової «правової новизни» для України як державної допомоги в рамках законодавства про конкуренцію змінила існуючі підходи до розподілу вже відомих субсидій та грантів. Набір нових правил змусив державну владу дотримуватися чітких правил, недотримання яких загрожує реальними санкціями. У ході дослідження з’ясувалося, що інститут ПЗЕІ вже знайшов своє відображення та практику в українській правовій системі. Але в той же час усі норми законодавства про послуги загальноекономічного інтересу не відповідають практиці ЄС, і для початку реформ у цій сфері необхідні законодавчі зміни. В дисертаційному дослідженні показано в історичному розвитку становлення інституту послуг загального економічного інтересу (ПЗЕІ) в українській правовій традиції під впливом євроінтеграційних стратегічних дій. Однією з таких дій є гармонізація законодавства України з законодавством Європейського Союзу. Нормативізація ПЗЕІ в контексті чергової «правової новизни» для України як державної допомоги в рамках законодавства про конкуренцію змінила існуючі підходи до розподілу вже відомих субсидій та грантів. Набір нових правил змусив державну владу дотримуватися чітких правил, недотримання яких загрожує реальними санкціями. У ході дослідження з’ясувалося, що інститут ПЗЕІ вже знайшов своє відображення та практику в українській правовій системі. Але в той же час усі норми законодавства про послуги загальноекономічного інтересу не відповідають практиці ЄС, і для початку реформ у цій сфері необхідні законодавчі зміни.В дисертаційному дослідженні показано в історичному розвитку становлення інституту послуг загального економічного інтересу (ПЗЕІ) в українській правовій традиції під впливом євроінтеграційних стратегічних дій. Однією з таких дій є гармонізація законодавства України з законодавством Європейського Союзу. Нормативізація ПЗЕІ в контексті чергової «правової новизни» для України як державної допомоги в рамках законодавства про конкуренцію змінила існуючі підходи до розподілу вже відомих субсидій та грантів. Набір нових правил змусив державну владу дотримуватися чітких правил, недотримання яких загрожує реальними санкціями. У ході дослідження з’ясувалося, що інститут ПЗЕІ вже знайшов своє відображення та практику в українській правовій системі. Але в той же час усі норми законодавства про послуги загальноекономічного інтересу не відповідають практиці ЄС, і для початку реформ у цій сфері необхідні законодавчі зміни. В дисертаційному дослідженні показано в історичному розвитку становлення інституту послуг загального економічного інтересу (ПЗЕІ) в українській правовій традиції під впливом євроінтеграційних стратегічних дій. Однією з таких дій є гармонізація законодавства України з законодавством Європейського Союзу. Нормативізація ПЗЕІ в контексті чергової «правової новизни» для України як державної допомоги в рамках законодавства про конкуренцію змінила існуючі підходи до розподілу вже відомих субсидій та грантів. Набір нових правил змусив державну владу дотримуватися чітких правил, недотримання яких загрожує реальними санкціями. У ході дослідження з’ясувалося, що інститут ПЗЕІ вже знайшов своє відображення та практику в українській правовій системі. Але в той же час усі норми законодавства про послуги загальноекономічного інтересу не відповідають практиці ЄС, і для початку реформ у цій сфері необхідні законодавчі зміни. В дисертаційному дослідженні вперше теоретично розкрито соціальну природу послуг загального інтересу та загального економічного інтересу, а також співвідношення цих явищ з інститутом державної допомоги та їх взаємозв’язок в соціальному та правовому вимірах; зроблено узагальнення конститутивних елементів послуг загального економічного інтересу та спільних критеріїв та рис для їх визначення; досліджено особливості закріплення положень про державну допомогу суб’єктам господарювання, що надають послуги загального економічного інтересу в угодах з третіми державами, що укладає ЄС та вплив такої «європеїзації» їх національних законодавств (зокрема в Угодах про асоціацію Грузії та Молдови з ЄС); виокремлено характерні риси та джерела регулювання застосування правил надання державної допомоги суб’єктам господарювання, що надають послуги загального економічного інтересу в специфічних ринкових секторах; наведено практичні рекомендації для законодавчих і практичних змін в діяльності АМКУ щодо послуг загального економічного інтересу та інституту державної допомоги в рамках наближення українського законодавства та відповідності положенням acquis ЄС. Ключові слова: послуги загального економічного інтересу (ПЗЕІ), європейська інтеграція, державна допомога, acquis ЄС, гармонізація (наближення) законодавства, критерії Альтмарк.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
29 Міжнародні відносини , 293 Міжнародне право
Бібліографічний опис
Веселовський Б.А. Правове регулювання послуги загального економічного інтересу як одна з форм сумісної державної допомоги в ЄС та в Україні : дис. ...д-ра філос. наук : 293 - міжнародне право /Веселовський Богдан Андрійович. - Київ, 2022. – 175 с.
Зібрання