“Культура присутності” та “культура значення” у постгерменевтичному дискурсі

Дата
2021
Автори
Юхимець Анна Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження : виявити своєрідність постгерменевтичного дискурсу як іноформи культурних досліджень в логіці концептуалізації культури присутності та культури значення. У ході виконання роботи було висвітлено аспекти генези новоєвропейської парадигми пізнання та її вплив на дискурсивні практики герменевтики, означено кризу конвенційної історії як форми видозміни культури значення, охарактеризовано постгерменевтичнічні стратегії досліджень в рамках концепції присутності та культури присутності, проілюстровано культурологічні варіанти концептулізації присутності, проаналізовано постгуманітарний та постегерменевтичний дискурси про практики відчутності та репрезентації, окреслено риси перформативного повороту, який унаочнює зсув аналізу від метафори тексту до перформативності тіла. Ключові слова : постгерменевтивний дискурс, культурні дослідження, концепція присутності, культура значення, конвенційна історія, перформативний поворот.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 034 Культурологія
Бібліографічний опис
Юхимець А. Ю. “Культура присутності” та “культура значення” у постгерменевтичному дискурсі : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 034 Культрологія / Юхимець Анна Юріївна. - Київ, 2021. - 53 с.