Комплекс робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок територіальної громади з використанням ГІС

Дата
2023
Автори
Андрейко Анна Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В результаті дослідження на прикладі окремої територіальної громади проведено комплекс робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок територіальної громади з використанням ГІС. Встановлено, що призначенням експертної грошової оцінки земельних ділянок різного цільового призначення є формування ринку землі, яка полягає у визначенні оцінної вартості земельних ділянок при здійсненні різного роду трансакцій з земельними ділянками (купівля-продаж, оренда, іпотека, дарування, наслідування, міна тощо). Нормативно-методичне забезпечення експертної грошової оцінки дає можливість встановлювати різні види оцінної вартості земельної ділянки: ринкову, стартову при проведенні аукціонів, заставну, ліквідаційну та інші види вартості. Показано, що створення земельно-оціночних баз даних та впровадження даних геоінформаційних технологій дозволяє підвищити ефективність грошової оцінки ділянок експертами, надаючи можливість у якості аналогів використовувати більше схожих ділянок, тим самим підвищуючи точність оцінки та періодично здійснювати її актуалізацію. Під час проведення досліджень було проведено експертну грошову оцінку земельних ділянок різного цільового призначення. Для цього було використано програмне забезпечення ArcGis. В ньому створена база даних земельних ділянок. Використовуючи дані про земельні ділянки з відкритого доступу було проведено експертну грошову оцінку трьома методами. Встановлено, що для окремих ділянок дохідний метод та метод вартості заміщення є неприйнятним. Вартість земельних ділянок дуже відрізняється, на це впливає багато факторів, таких як, площа, місце розташування, та інші. Ключові слова: експертна грошова оцінка, капіталізація, рентний дохід, операційний дохід, земельна ділянка, ринок землі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
19 Архітектура та будівництво , 193 Геодезія та землеустрій
Бібліографічний опис
Андрейко А. І. Комплекс робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок територіальної громади з використанням ГІС : кваліфікаційна робота бакалавра : 193 Геодезія та землеустрій / Андрейко Анна Іванівна. - Київ, 2023. - 63 с.