Гуманітарна діяльність ООН з подолання наслідків стихійних лих

Дата
2017
Автори
Ткач Тетяна Ярославівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В дисертації здійснено комплексний аналіз концептуальних та прикладних аспектів гуманітарної діяльності ООН з подолання наслідків стихійних лих. Дослідження ґрунтується на дунантистському підході до розуміння гуманітарної діяльності, що дозволило розкрити теоретичні підходи до визначення поняття «гуманітарної діяльності», запропонувати авторську періодизацію розвитку гуманітаризму й проаналізувати особливості здійснення гуманітарної діяльності ООН після стихійних лих. Особливу увагу приділено вивченню механізмів координації дій гуманітарних акторів під час проведення гуманітарних операцій та ролі ООН у них. Розглянута проблема залучення військових ресурсів міжнародних організацій та інших держав до гуманітарних операцій після стихійних лих; аргументована тенденція до формування міжнародної гуманітарної системи, визначений її елементарний склад, внутрішній режим та роль ООН у її формуванні. На прикладі гуманітарних операцій з подолання наслідків цунамі в Індійському океані у 2004 р. та землетрусу на Гаїті у 2010 р. досліджені практичні аспекти здійснення гуманітарної діяльності ООН і проаналізовані особливості функціонування її механізмів з координації, виявлені недоліки та прогалини у цих механізмах, сформульовані рекомендації щодо їх покращення. Ключові слова: гуманітаризм, гуманітарна діяльність, гуманітарні операції, координаційні механізми, стихійні лиха.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Ткач Т. Я. Гуманітарна діяльність ООН з подолання наслідків стихійних лих : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Ткач Тетяна Ярославівна. - Київ, 2017. - 23 с.
Зібрання