Роль політичних технологій у виборчих кампаніях

Дата
2021
Автори
Мацьопа Христина
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою даної роботи є з’ясувати роль політичних технологій у виборчих кампаніях. Проаналізувавши зібраний матеріал, можна зробити висновок, що сьогодні політичні технології – це досить новий, і не цілком вивчений феномен, спосіб досягнення мети у всіх сферах політичного життя. Впровадження політичних технологій провокує ряд проблем, які характерні для будь-якого процесу інновації. За своїм змістом, політичні технології відрізняються наявністю стандартизованих, алгоритмізованих прийомів, засобів формування соціальних проектів, програм. Ефективність політичних технологій обумовлюється наростанням їх наукоємності, наявністю спеціально навчених людей та ін. Зростання значущості, ролі політичних технологій в країнах, зокрема й Україні, детермінується рядом причин, головною з яких є склад управлінських кадрів та реагування на нові тенденції розвитку суспільства. У роботі зроблено висновок що, розв’язання практичних політичних проблем з отриманням конкретного результату неможливо уявити без такої особливої форми діяльності, як політичні технології. Звісно, вони набувають певного специфічного змісту та особливостей відповідно до їх використання конкретними політичними суб’єктами або ж в кожній окремо взятій країні, залежно від того, в якій політичній системі формуються та відбуваються найрізноманітніші види політичної діяльності. Проте, враховуючи факт вагомого впливу даного феномену на протікання політичних процесів, у сучасному світі актуальним завданням постає реалізація послідовно застосовуваних технологічних процедур, прийомів і способів, які дозволяють привести політичні процеси до шуканих результатів, не виходячи за рамки політико-правового поля, а також розвиток політичної культури населення та консолідоване структурування суспільства загалом.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Мацьопа Х. Роль політичних технологій у виборчих кампаніях : кваліфікаційна робота … бакалавра : 052 Політологія / Мацьопа Христина. - Київ, 2021. – 59 с.