Облік та аналіз фінансової діяльності підприємства

Дата
2022
Автори
Заровна Ангеліна Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета роботи полягає у дослідження методики та організації бухгалтерського обліку фінансової діяльності, відображення господарських операцій фінансової діяльності фінансовій звітності, зарубіжний досвід в процесі обліку та аналізу фінансової діяльності підприємства. У результаті дослідження було виявлено, що успішне здійснення операційної та інвестиційної діяльності можливе за умови наявності у підприємства фінансового забезпечення, тобто наявного капіталу та правильне управління ним. Крім того успішне здійснення фінансової діяльності впливає на майбутній розвиток підприємства, на його ділову репутацію, позицію на ринку тощо. Саме тому питання правильної організації обліку та здійснення аналізу фінансової діяльності є актуальними на сьогодні.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
071 Облік і оподаткування , 07 Управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Заровна А.О. Облік та аналіз фінансової діяльності підприємства : випускна кваліфікаційна робота магістра : 071 Облік і оподаткування / Заровна Ангеліна Олександрівна. - Київ, 2022. - 83 с.