Соціально-педагогічні умови інклюзії іноземних здобувачів вищої освіти в Україні

Дата
2023
Автори
Гузій Христина Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Адаптація іноземних здобувачів освіти закладу вищої освіти є складним, динамічним і багатокомпонентним процесом перебудови мотиваційної сфери, сукупність наявних умінь і навичок відповідно до нових умов життя та навчання. Тому завдання навчання – створити оптимальні умови для адаптації іноземних здобувачів вищої освіти, що сприятиме міжособистісному успіху, міжкультурне та професійне спілкування. Система соціально-педагогічної підтримки іноземних здобувачів вищої освіти є структурованим явищем. Окрім того факту, що іноземні здобувачі освіти належать до національних меншин і тому можуть бути піддані більшому ризику соціальної ізоляції та дискримінації, на жаль, іноді українська система вищої освіти працює таким чином, що іноземні здобувачі вищої освіти можуть стикатися ще з низкою додаткових викликів, які роблять їх ще більш вразливими. Важливою соціально- педагогічною умовою адаптації іноземних здобувачів вищої освіти до освітнього середовища університетів України є спеціально розроблена програма адаптації, яка ґрунтується на концептуальних положеннях адаптації іноземних здобувачів вищої освіти до середовища закладів вищої освіти України; заходи, що спрямовані на забезпечення соціокультурної, соціально- психологічної, дидактичної адаптації іноземних здобувачів вищої освіти. Залучення іноземних здобувачів освіти до вищої освіти вимагає узгоджених зусиль для створення соціально-педагогічних умов, які б підтримували їхні унікальні потреби та вирішували виклики, що постають перед ними. Надаючи низку допоміжних послуг і програм, розробляючи інклюзивні навчальні плани та практику викладання, а також постійно оцінюючи та вдосконалюючи ініціативи інклюзії, університети можуть створити сприятливе середовище, яке сприятиме успіху для здобувачів вищої освіти. Ключові слова: соціально-педагогічні умови, інклюзія, заклад вищої освіти, іноземний здобувач освіти.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
23 Соціальна робота , 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Гузій Х. О. Соціально-педагогічні умови інклюзії іноземних здобувачів вищої освіти в Україні : кваліфікаційна робота ... бакалавр : 231 Соціальна робота / Гузій Христина Олегівна. - Київ, 2023. - 71 с.