Системно-структурні особливості лексики китайськомовного педагогічного дискурсу

Дата
2022
Автори
Ситник Ілона Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація є реалізацією дослідницьких намагань опанувати системно- структурні особливості лексики китайськомовного педагогічного дискурсу (КПД). Матеріал дослідження представлений лексикою навчальних текстів підручників з китайської мови початкового рівня: «Новий практичний курс китайської мови» (《新 实用汉语课本》), «Комплексний курс китайської мови Фачжань ханьюй: початковий рівень» (《发展汉语初级综合》), «Поглиблений курс китайської мови. Початковий рівень» (《博雅汉语初级》), «Курс китайської мови» (початковий рівень) (《汉语教 程》).У роботі вперше випрацьовано методику створення і створено лінгвістичний анотований корпус текстів КПД початкового рівня, як мультифункціоальний ресурс вивчення лексики, морфології, семантики та інших аспектів дискурсу; корпус можна використовувати для розв’язання різноманітних лінгвістичних завдань, а саме: автоматичний пошук і аналіз колокацій, встановлення системних відношень між вибіркою мовних одиниць, групування дібраних слів у кластери тощо; фактична довжина корпусу текстів китайськомовного педагогічного дискурсу початкового рівня становить 74 640 слів, що сформований на основі навчальних текстів 236 уроків підручників з китайської мови початкового рівня; укладено частотний список усіх навчальних текстів китайськомовного педагогічного дискурсу початкового рівня; обґрунтовано та реалізовано на практиці принципи квантитативної параметризації лексики китайськомовного педагогічного дискурсу, яка демонструє внутрішню статистичну структуру текстів за багатьма параметрами; здійснено повну інвентаризацію лексичного складу текстів китайськомовного педагогічного дискурсу початкового рівня, виявлено та описано фундаментальні параметри статистичної структури китайськомовного педагогічного дискурсу початкового рівня на лексичному, морфологічному та надфразовому рівнях.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Ситник І. В. Системно-структурні особливості лексики китайськомовного педагогічного дискурсу : дис. ...д-ра філософії : 035 Філологія / Ситник Ілона Василівна. - Київ, 2022. – 315 с.
Зібрання