Особливості перекладу слів-реалій з англійської українською (на матеріалі художнього твору Б. Шоу «Пігмаліон»)

Дата
2023
Автори
Костюшко Ігорь
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Під час роботи над нашою темою дослідження нами було досягнуто поставлених цілей. Була вивчена література, присвячена проблемам реалій та їх передачі при перекладі. Також нам вдалося виокремити основні труднощі, що перешкоджають формуванню однозначного визначення реалії як лінгвістичного явища, показати і проаналізувати відмінності реалій від інших підкласів безеквівалентної лексики. Розглянуто основні підходи до передачі реалій при перекладі. Вивчено існуючі на сьогоднішній день принципи класифікації реалій і на їхній основі створено власну класифікацію реалій, які були виявлені в тексті п’єси Б. Шоу «Пігмаліон». Ці реалії були досліджені, а також були вивчені прийоми їх передачі, використані перекладачем Олександром Мокровольським при перекладі згаданої п’єси. Розглянуто основні підходи до передачі реалій при перекладі. Вивчено існуючі на сьогоднішній день принципи класифікації реалій і на їхній основі створено власну класифікацію реалій, які були виявлені в тексті п’єси Б. Шоу «Пігмаліон». Ці реалії були досліджені, а також були вивчені прийоми їх передачі, використані перекладачем Олександром Мокровольським при перекладі згаданої п’єси. Підбиваючи підсумок дослідження, слід зазначити, що, попри значну вивченість реалії як лінгвістичного явища і прийомів передачі реалії при перекладі, не всі аспекти проблем, пов’язаних з цим явищем, вирішені на сьогодні. Правильне розуміння особливостей реалій як підкласу безеквівалентної лексики і вміння перекладача відрізняти реалію від подібних лінгвістичних явищ необхідне для створення тексту перекладу високої художньої якості. Таким чином, усі поставлені завдання були виконані та ціль науково-дослідної роботи досягнута. У нашій роботі були висвітлені лише деякі аспекти широкої теми, тому дана кваліфікаційна робота може слугувати основою для більш масштабного дослідження у сфері перекладу.
Adequate translation of realities is one of the most difficult and important aspects of translation in general, since translation is not just a literal transfer of the meanings of linguistic units of one language into another, but also a search for exact linguistic equivalents taking into account the specifics of the cultural and semantic components of another language. The specificity of translation, which distinguishes it from all other types of language mediation, is that it is intended for a full-fledged replacement of the original, which speakers of another language consider to be completely identical to the original text. At the same time, it is obvious that the absolute identity of the translation of the original is unattainable, but this does not prevent adequate understanding of the text. Language is not only a system of lexical and grammatical concepts, but, first of all, a complex psychological organization. We can talk about language as a system and structure, as a means of communication, and also as a way of reflecting the culture of an entire nation. It was established that the least frequent way of conveying realities in the Ukrainian language is combined translation, which is primarily used to convey historical realities in the translated language. The method of transcription and transliteration is widely used when it is important to accurately convey the phonetic form, first of all, of geographical realities: toponyms, hydronyms, names of representatives of the animal and plant world. Having studied peculiarities of the translation of reality words from English into Ukrainian on the basis of the artistic work of B. Shaw «Pygmalion», we can say that this study was interesting, since artistic works are important sources of linguistic information that help to understand the culture and traditions of foreign-speaking peoples. Understanding the specifics of the translation of reality words from English into Ukrainian will help to better understand the meaning and importance of these words in the context of the work.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Костюшко І. Особливості перекладу слів-реалій з англійської українською (на матеріалі художнього твору Б. Шоу «Пігмаліон») : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Костюшко Ігорь. – Київ, 2023. – 52 с.