Особливості впливу соціальних мереж на політику в демократичних державах

Дата
2021
Автори
Карпенко Андрій Олексійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі проведено дослідження впливу соціальних мереж на політику в демократичних державах. Розкрито особливості впливу соціальних мереж на політику в демократичних державах,визначено засади впливу соціальних мереж на політику,розкрито виклики та загрози впливу соціальних мереж на сучасну демократію, досліджено регулювання впливу соціальних мереж у демократичних державах. У роботі досліджено соціальні мережі , які є досить перспективним інформаційно-політичним простором в Україні. Зроблено висновок,що соціальні мережі мають подвійний вимір розуміння –реальний та віртуальний. Віртуальні (або ж електронні) соціальні мережі як специфічні інформаційно-комунікативні системи дуже сильно змінили політичний процес, що зумовило активне дослідження цього впливу зі сторони політологів. Серед дослідників існують різні підходи щодо того наскільки докорінними та системними є зміни, що відбулись на рахунок впливу електронних соціальних мереж на суспільство в цілому та політичну сферу зокрема. Вплив на демократичні процеси з огляду на специфіку соціальних мереж є очевидним, однак в науковому та політичному дискурсі сформувалися оптимістичні та песимістичні настрої щодо цього. Загалом можна виокремити два підходи до електронних соціальних мереж у політиці – інструменталістський та ціннісний. Відповідно до інструменталістського підходу, електронні соціальні мережі є лише новою технологією, інструментом, що використовуються в політиці та змінюють інтенсивність процесів у ній, але не змінюють саму політику. Відповідно до ціннісного підходу, електронні соціальні мережі породжують нове специфічне середовище зі своїми особливостями, тенденціями та закономірностями, а тому трансформують весь політичний процес. Соціальні мережі не мають прямого впливу на процедуру проведення виборів та рівність політичних прав громадян, але як специфічний віртуальний інформаційно-комунікативний простір вони впливають на політичну культуру та навіть здатні формувати її, іноді в недемократичному руслі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Карпенко А. О. Особливості впливу соціальних мереж на політику в демократичних державах : кваліфікаційна робота … магістра : 052 Політологія / Карпенко Андрій Олексійович. - Київ, 2021. – 106 с.