Використання ГІС для оцінки потенціалу нікелевих родовищ в Канаді

Дата
2023
Автори
Дегтяр Надія Віталіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході проведених досліджень з використанням публічних наборів даних програмного забезпечення Geosoft Viewer, програми ArcMap, виявлено можливість ефективного використання ГІС для визначення потенційних місць розташування мінеральних систем, зокрема руд нікелю в Канаді. Візуалізація геолого-геофізичних та геохімічних даних сприяє створенню детальних моделей родовищ та оптимізації процесів розвідки та видобутку мінералів. Застосування ГІС у сфері освоєння мінеральних ресурсів, на прикладі нікелевих родовищ в Канаді, виявилося суттєвим напрямом досліджень та розвитку. Інтеграція ГІС з іншими технологіями, такими як дистанційне зондування Землі, геофізичні та геохімічні дані, дозволяє створювати більш точні моделі родовищ та оптимізувати процес видобутку мінералів. Це забезпечує збільшення ефективності розвідувальних робіт, планування видобутку та охорони навколишнього середовища. Освоєння мінеральних ресурсів завжди було важливим аспектом розвитку господарства кожної країни. Нікелеві родовища в Канаді мають значне економічне значення, адже цей метал використовується у багатьох галузях промисловості. Застосування інформаційних технологій, зокрема ГІС, дозволяє значно покращити процеси аналізу та оцінки потенціалу родовищ, сприяє раціональному використанню мінеральних ресурсів та забезпечує сталий розвиток економіки країни. Проведення додаткових геохімічних досліджень, детальних геофізичних досліджень, збору даних зі свердловин та застосування 3D-моделювання для об'єднання всіх доступних даних може сприяти створенню детальних геологічних моделей та оптимізації розвідувальних робіт та оцінці ресурсів. У майбутньому робота може бути розширена за допомогою проведення додаткових досліджень та аналізу інших мінеральних ресурсів, а також застосування нових методів та інструментів ГІС. Також може бути цікавим провести порівняльний аналіз з іншими регіонами світу, де видобуток нікелю є важливим аспектом економіки, для виявлення загальних тенденцій та розробки оптимальних стратегій освоєння мінеральних ресурсів на глобальному рівні. Висновки, отримані в результаті проведення даної дипломної роботи, підтверджують високу значущість ГІС у дослідженні та видобутку мінеральних ресурсів, зокрема руд нікелю, та відкривають нові горизонти для подальшого розвитку та удосконалення цих технологій з метою забезпечення сталого розвитку гірничої промисловості та екологічної безпеки.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
19 Архітектура та будівництво , 193 Геодезія та землеустрій
Бібліографічний опис
Дегтяр Н. В. Використання ГІС для оцінки потенціалу нікелевих родовищ в Канаді : кваліфікаційна робота магістра : 193 Геодезія та землеустрій / Дегтяр Надія Віталіївна. - Київ, 2023. - 67 с.