Відтворення засобів експресії у в’єтнамсько-українському перекладі на прикладі рекламних текстів

Дата
2023
Автори
Лелека Артем Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження полягає у виявленні та вивченні засобів експресивності, і різних способів їх прояву у в’єтнамських рекламних текстах, а також способів їх відтворення при перекладі. В рамках дослідження можна підсумувати, що поняття експресивності не може бути однозначно визначене, адже це поняття тісно пов'язане з емоційністю, оцінкою та інтенсивністю, а також воно виражає суб'єктивне ставлення автора. У рекламних текстах експресивність виявляється не лише через мовні засоби, а також за допомогою графічних та візуальних елементів. Після вивчення різних способів вираження експресивності можна зробити висновок, що існує широкий спектр засобів експресії. У роботі досліджено в’єтнамські рекламні тексти та їх засоби експресії. На основі результатів дослідження, зроблено висновок, що експресивність в рекламних текстах вживається, аби викликати емоції в цільової аудиторії та заохотити її придбати певний продукт. Найчастіше в проаналізованих в’єтнамських рекламних текстах використовуються такі тропи як метафора, гіпербола, порівняння, повтор, епітет, метонімія, риторичне питання, окличні речення. Серед експресивних засобів можна простежити вживання граматичної конструкції «nếu … thì», слово-зв’язку «là», часте спрощення слів для надання лаконічності та легкості запам’ятовування, використання рими, використання синонімів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Лелека А. В. Відтворення засобів експресії у в’єтнамсько-українському перекладі на прикладі рекламних текстів : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035.061 Філологія (східні мови і літератури (переклад включно), перша – в’єтнамська / Лелека Артем Олександрович. – Київ, 2023. – 50 с.