Сугестивні характеристики промов воєнного періоду президента України

Дата
2023
Автори
Довбань Валерія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою бакалаврської роботи є дослідження мовних засобів впливу на свідомість українського народу у політичних промовах президента воєнного часу. Досліджуючи риторичні особливості промов президента, на морфологічному рівні відзначено активне використання фемінітивів, що є важливим кроком у напрямку створення рівноправного суспільства для всіх його громадян. На лексичному рівні простежено тенденцію до вживання великої кількості термінології, загальновживаної та розмовної лексики, вживання власних назв, слів-гасел, повторів, політичних метафор, ампліфікацій, алегорій. На синтаксичному рівні прокоментувано активне використання розповідних, питальних, спонукальних речень, які використовуються з різною метою. Ще одним ефективним інструментом у президентських промовах є модальність, яка дає змогу мовцеві висловити свої переконання та ставлення до подій у країні. В. Зеленський обережно нав’язує необхідні суспільству думки і переконання за допомогою волюнтативної та пресуазивної модальності. Невід’ємною частиною промов В. Зеленського є сугестія - вплив на психіку людини для створення певного стану, настрою або спонукання до конкретної дії. У його промовах бачимо конструктивне використання таких засобів сугестії, як якоріння, масова емпатія, рефреймінг, створення ймовірного майбутнього, структуризація результату, перехід на мову ворога, реакція на всі важливі суспільні новини, вибір одягу. Застосування конструктивних методів впливу у промовах підвищує ефективність комунікації, сприяє співпраці керівництва держави й суспільства, посилює вплив на аудиторію, зберігає довіру реципієнтів до президента та створює йому позитивний імідж та репутацію.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Довбань В. Сугестивні характеристики промов воєнного періоду президента України : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Довбань Валерія. – Київ, 2023. – 63 с.