Психологічні особливості синдрому емоційного вигорання у медичних працівників

Дата
2022
Автори
Маркова Єлєнія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Медичний працівникі є тією професійною групою, серед представників якої ризик виникнення синдрому емоційного вигорання є надзвичайно високим. У досліджуваних синдром професійного вигорання був притаманний більшості досліджуваних медичних працівників. На статистично значущому рівні у медичних працівників виявлені показники симптомів кожного з трьох компонентів вигорання – показники фази напруження, резистенції та виснаження. За допомогою використання методики „Синдром вигорання” в професіях системи “людина – людина” було виявлено у медичних працівників достатньо високий рівень прояву всіх трьох складових синдрому „емоційного вигорання”, а саме: емоційне виснаження; деперсоналізація; редукція особистісних досягнень. Розподіл рівнів самооцінки у досліджуваних медичних працівників свідчить про наявність проблем у 44 % досліджуваних, що мають низький та нижче середнього рівні самооцінки, які можна пов’язати із наявністю синдрому емоційного вигорання. У багатьох медичних працівників виявлено ознаки внутрішньо особистісного конфлікту: з одного боку це довірливі люди, а з іншого жорсткі, з одного боку вони сумлінні і поступливі, а з іншого імпульсивні та легковажні. Цей дисонанс викликаний протиріччями соціальних та психологічних чинників, особливо у молодих спеціалістів і викликає "емоційне вигорання". Аналізуючи зв’язок гендерних ознак із емоційним вигоранням, можна стверджувати, що жінки у стресовій ситуації більш схильні до психосоматичних та психовегетативних порушень, а чоловіки до особистісної відсторонітті (деперсоналізаціЇ). Крім того у жінок розвиток синдрому відбувається не тільки через „резистенцію" - неадекватне виборне емоційне реагування та через редукцію професійних обов'язків, а ще через переживання психотравмуючих обставин - симптом компонента «напруга», в той час коли у чоловіків «емоційне вигорання» розгортається через симптоми лише «резистенції». Отримані результати дають можливість розглянути у новому ракурсі проблему вивчення чинників вигорання в контексті професійного шляху особистості медичного працівника. Ґрунтуючись на отриманих результатах можна говорити, що більшість досліджуваних медичних працівників потребують спеціалізованої психологічної допомоги для подолання синдрому емоційного вигорання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Маркова Є. В. Психологічні особливості синдрому емоційного вигорання у медичних працівників : дипломна робота … бакалавр : 053 Психологія / Маркова Єлєна Володимирівна. - Київ, 2022. – 116 с.