Молекулярно-біологічна характеристика ізолятів цирковірусу свиней 2 типу, ідентифікованих в Україні

Дата
2019
Автори
Дудар Людмила Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена ідентифікації цирковірусу свиней 2 типу в Україні, вивченню динаміки його розповсюдження та встановленню філогенетичних особливостей і еволюційних зав’язків між українськими ізолятами, виявленими у свиней з промислових господарств та серед диких тварин. Крім того, було розроблено метод комплексної діагностики для диференціації всіх ЦВС2-асоційованих захворювань свиней. Вперше ідентифіковано цирковірус свиней 2 типу у 20 із 24 областей України та АР Крим. Проведена оцінка розповсюдження вірусу, дозволяє стверджувати, що рівень поширення ЦВС2 в Україні сягає 41%. З метою виявлення всіх потенційно можливих генотипів ЦВС2 була розроблена та апробована тест-система на основі ПЛР. Філогенетичний аналіз українських ізолятів ЦВС2 показав належність вірусів до групи 1 (ЦВС2-1a\b), і до групи 2 (ЦВС2- 2b). Встановлені еволюційні зв'язки між ізолятами, виділеними від свійських свиней та диких кабанів з однакових регіонів України вказують на те, що більшість з них має різне походження і належать до різних підгруп. Однак ізоляти з Харківської області є високогомологічними, що може бути спричинено прямою передачею ЦВС2 між дикими та свійськими тваринами. Розроблено підхід для комплексної діагностики всіх ЦВС-асоційованих синдромів, що поєднує результати, отримані на основі ПЛР в реальному часі з даними гістологічного та імуногістохімічного аналізу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Дудар Л. В. Молекулярно-біологічна характеристика ізолятів цирковірусу свиней 2 типу, ідентифікованих в Україні : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 - вірусологія / Дудар Людмила Валеріївна. - Київ, 2019. - 20 с.
Зібрання