Образ ідеального тіла як чинник соціального конструювання власної суб’єктності

Дата
2021
Автори
Соловей Яна Богданівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній роботі проведено огляд наукової літератури, в результаті опрацювання якої було виявлено, що соціологічне теоретизування феномена «тілесність» починається лише з середини XX ст., Тоді як до цього «тілесність» не була віднесена до розробленим областям наукового знання, про що свідчить відсутність власне соціологічної теорії тіла протягом тривалого періоду часу. У зв'язку з цим виникає цілком закономірне питання щодо того чому саме з другої половини XX ст. відбувається проблематизація тілесності на рівні соціологічного осмислення і які основні чинники, що детермінують цей процес. Проведено міні-дослідження щодо представлення власної самості студентами КНУ у контексті тілесності та ЗМІ. Підтверджено те, що студенти суб’єктивно вважають соціальні мережі та ЗМІ, а також образ ідеального тіла, що в них транслюється фактором впливу на формування власної суб’єктності. Тобто, було встановлено, що образ власного тіла має значення як для позитивного так і негативного сприйняття себе і в формуванні образу себе для інших. серед стимулів, що були б найбільш вагомими для змін респондентами власної тілесності були думки оточення та бажання бути схожими на блогерок та зірок
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Соловей Я. Б. Образ ідеального тіла як чинник соціального конструювання власної суб’єктності : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Соловей Яна Богданівна. - Київ, 2021. - 44 с.