Антигенна та генетична характеристика вірусів грипу людей в Україні у 2012-2015 роках

Дата
2017
Автори
Радченко Лариса Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В дисертації була вирішена науково-практична задача - досліджена мінливість вірусів грипу за антигенними та генетичними характеристиками із застосуванням філогенетичного аналізу для оцінки гетерогенності їх популяції (з 2012 по 2015 роки), що дозволяє проводити якісне етіологічне прогнозування епідемій грипу в Україні, яке сприяє вчасному прийняттю управлінських та організаційних рішень. Основні результати представлені у висновках: 1. Протягом епідемічних сезонів грипу 2012-2015 років зареєстрована одночасна циркуляція генетичних варіантів трьох збудників грипу – A(H1N1)pdm09, A(H3N2) та В генетичної гілки B/Yamagata у різному відсотковому співвідношенні. Так вірус грипу A(H1N1)pdm09 грав ключову роль в епідемічному процесі 2012-2013 років, де його відсоткова частка становила (45,6±3,3) %. В сезоні 2013-2014 років вірус грипу A(H3N2) переважав та склав (73,3±3,4) %. Віруси грипу В переважали у 2014-2015 роках, їх відсоткова частка становила (64,2±2,9) %. Таким чином, щосезону відбувалась зміна провідного збудника епідемії. 2. Встановлено, що українські ізоляти (H1N1)pdm09 протягом всіх трьох сезонів зберегли антигенну спорідненість з референс-штамом A/California/07/2009 та залишались антигенно однорідними, що говорить про їх низьку антигенну мінливість. 3. У вірусів грипу A(H3N2) спостерігалась висока антигенна мінливість. Протягом трьох сезонів вони належали до різних референс-штамів: A/Victoria/361/2011 (2012-2013 роках), A/Texas/50/2012 (2013-2014 роках) та A/Switzerland/9715293/2013( 2014-2015 роках). Лише частина вірусів в сезоні 2012-2013 років за послідовностями нейрамінідази належали до субкластеру 3А, тоді як за гемаглютиніном — до 3С. Надалі циркуляції вірусів, які належать до субкластеру 3А, на території України не спостерігалось. 4. Всі досліджувані ізоляти сезону 2014-2015 років розташувались у субкластері 3С кластеру A/Victoria/208/2009, а за набутими новими амінокислотними замінами в гемаглютиніні були розподілені на три групи: 3C.2a, 3C.3a, 3C.3b. Більшість ізолятів, виділених в Україні, належали до групи 3C.2a, яка характеризується нездатністю аглютинувати еритроцити, що викликає складності при вивченні їх антигенних властивостей. 5. Показано, що віруси грипу типу В генетичної гілки В/Yamagata кожного року змінювались, що дозволяло віднести їх до різних референс-штамів. В 2012-2013 роках спостерігалась їх найбільша антигенна спорідненість до штаму B/Wisconsin /01/2010, в 2013-2014 роках - до B/Massachusetts/02/2012, а в сезоні 2014-2015 років – до B/Phuket/3073/2013, що свідчить про постійну зміну їх антигенних властивостей. Ключові слова: віруси грипу, антигенна характеристика, філогенетичний аналіз, амінокислотні заміщення, мутації.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Радченко Л. В. Антигенна та генетична характеристика вірусів грипу людей в Україні у 2012-2015 роках : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 вірусологія / Радченко Лариса Василівна. - Київ, 2017. - 162 с.
Зібрання