Пізнавальний потенціал феноменологічної соціології в дослідженні соціального простору великого міста

Дата
2023
Автори
Дмитрик Тарас Вадимович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Проаналізовані теоретичні аспекти використання соціологічного підходу в урбаністиці. Створення й функціонування сучасної соціології в новому історичному й соціальному контексті сформувало серію теоретико-методологічних і теоретико-емпіричних дискурсів. Розглянуте використання інструментарію феноменологічної соціології у дослідженні міста. Вагомою концепцією є “поетика простору” Г.Башляра. Так, важливою складовою філософської спадщини Г.Башляра є праця в пяти томах, в якій розглядається психоаналітичне значення для уяви людини образів класичних “матеріальних стихій”. Використання феноменологічного методу могло б стати новим словом у світовий урбаністиці: феноменологія міста робить ще тільки свої перші кроки. Разом з тим, це винятково перспективний напрямок досліджень: так, деякі фахівці думають, що місто є свого роду “клондайком” для феноменолога, оскільки міське середовище надзвичайно складне, багатошарове, насичене різними значеннєвими контекстами. З феноменологічної точки зору, місто являє собою обрій або фон нашого життя. Методологічною основою вивчення мегаполіса повинна стати насамперед феноменологічна теорія інтерсуб’єктивності – теорія, що відкриває фігуру Іншого як невід'ємну частину життєвого світу людини. Оцінене значення феноменологічної соціології у дослідженні простору Києва. Відповідно до сучасної феноменології міста, кожне просторове уявлення, кожна комплексна географічна характеристика місця, кожний просторовий міф (тобто кожний шар), з одного боку, незалежний і вмикається та стає значущим тільки в контексті своєї домінанти, з іншого боку, є частиною усього палімпсеста. Кожний шар побудований як певна цілісність, складена з відібраних спеціально ознак (елементів) місця. Ключові слова : урбаністика, мегаполіс, феноменологічного метод, феноменологічна соціологіїя, простір Києва, палімпсест.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Дмитрик Т. В. Пізнавальний потенціал феноменологічної соціології в дослідженні соціального простору великого міста : кваліфікаційна робота бакалавра : 054 Соціологія / Дмитрик Тарас Вадимович. - Київ, 2023. - 61 с.