Анотування дієслова в історичному корпусі української мови XVІІ століття

Дата
2023
Автори
Хмелевська Анастасія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Аналіз пам’ятки «Наука албо способъ зложенѧ казанѧ» [9] Йоанникія Ґалятовського демонструє, що парадигматична система дієслова в українській мові XVII ст. була досить багатою, стійкою та варіантною. Більшість парадигм є повними, оскільки становлять собою сукупність усіх варіантних парадигм, передбачених системою словозміни дієслова, частотними є варіантні парадигми, які об’єднують декілька формально-семантичних груп словоформ, подекуди трапляються неповні парадигми. Усі вони представлені у відредагованому Граматичному словнику української мови (див. Додаток 1), який подає корпус текстів української мови, розроблений лабораторією компʼютерної лінгвістики Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. Упорядкування словника за алфавітним принципом та підкласами дієслів робить історичний корпус текстів української мови більш зручним у використанні. Також цьому сприяє можливість задавати пошукове слово у кількох орфографічних варіантах (точному і спрощеному). Більше того, історичний корпус дає можливість вивчення реальної граматичної, орфографічної та графічної варіативності системи дієслова в розглянутому матеріалі, усієї системи української мови XVII ст. загалом. Таким чином як вітчизняні, так й іноземні мовознавці мають змогу досліджувати більш точну модель мови. Структура дієслівних форм залишилася практично незмінною (зникли лише форми супіна), а ще однією особливою рисою досліджуваного тексту є непослідовність у вживанні форм двоїни. Перспективи подальших досліджень у галузі корпусної лінгвістики та анотування дієслова в історичному корпусі XVII ст. вбачаємо в поглибленому вивченні фонологічної та морфологічної систем, удосконаленню метатекстової (напр. за жанрами, типами норми тощо) та граматичної розміток, налагодження процесу кластеризації (парадигматичного лемного зведення).
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Хмелевська А. Анотування дієслова в історичному корпусі української мови XVІІ століття : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Хмелевська Анастасія. – Київ, 2023. – 146 с.