Військово-морська політика США 1909-1922 рр.

Дата
2016
Автори
Черняєв Валерій Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
На початку ХХ ст. відбувались важливі історичні процеси. Посилились процеси глобалізації, що зумовило відмову Сполучених Штатів від традиційної політики ізоляціонізму. Результатами науково-технічної революції, що відбулась наприкінці ХІХ ст. були нові можливості для розвитку військово-промислового комплексу. Розвиток нових типів кораблів став причиною початку військово-морських перегонів, що зрештою стало однією з причин розв’язання Першої світової війни. Військовий конфлікт світового масштабу змінив розстановку сил на світовій арені. Впливовим міжнародним гравцям потрібно було шукати новий баланс сил, оскільки колишні імперії в наслідок війни розпались, а також з’явились нові амбітні гравці першим серед яких були Сполучені Штати. Історіографічний аналіз досліджуваної проблеми свідчить про її недостатнє вивчення. Найбільший історіографічний доробок належить американським ученим. У наукових працях американських дослідників розглядається або повністю історія американського військового флоту, або лише її епізоди в контексті історії американсько-британських відносин. У першому випадку автори акцентували увагу лише на ключових історичних моментах, залишаючи без належної уваги важливі деталі. В іншому – військово-морська політика згадувалась побіжно, оскільки її всебічне висвітлення не входило в завдання дослідника. Радянські історики аналізували лише окремі аспекти розвитку військово-морських сил США. До того ж, їх висновки є тенденційними та потребують неупередженого переосмислення. На жаль, у вітчизняній науці відсутні праці, присвячені безпосередньо цій тематиці. Ключові слова: США, військово-морський флот, зовнішня політика, дипломатія, міжнародні відносини.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Черняєв В. С. Військово-морська політика США 1909-1922 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 всесвітня історія / Черняєв Валерій Сергійович. - Київ, 2016. - 196 с.
Зібрання