Сакральний танець: сутність, види та його місце у різних релігійних традиціях

Дата
2021
Автори
Марютіна Аліна Костянтинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання роботи було визначено поняття «сакрального танцю» та описано складності, що стають перед цим визначенням. Охарактеризовано історію сакрального танцю, його види та його дослідників. Маючи довгу історію, сакральний танець все ще менш академічно досліджений, аніж інші види ритуального мистецтва, хоча від середини ХХ століття почали існували організації, що проводили ґрунтовний аналіз даної теми. Типізація сакрального танцю є проблематичною, так само як і понятійне визначення, через багатовимірність феномену. Досліджено місця сакрального танцю у африканських традиційних релігіях, індуїзмі, буддизмі, ісламі, синтоїзмі, іудаїзмі та християнстві. Кожна релігійна традиція по-своєму визначає місце танцю у житті віруючих, і це місце залежіть від багатьох факторів – культурних, історичних та соціальних. Проаналізовано спільні та відміні риси сакрального танцю у вищезгаданих релігійних традиціях. Незважаючи на те, що кожна релігія вносить власний сенс у поняття сакрального танцю, можна виділити певні закономірності розвитку ритуального танцю в середині кожної традиції, спільні його характеристики, що присутні у всіх релігіях. Тема сакрального танцю потребує подальшого поглиблення досліджень у кожній релігійній традиції окремо, адже кожна релігійна система дає індивідуальне концептуальне поле для осмислення танцю як частини культурного та релігійного досвіду. Сакральний танець – унікальне та багатогранне явище. Поєднуючи виражальні характеристики мистецтва, здатний викликати психофізичні екстатичні стани всередині танцюючої людини та спостерігачів – все це робить його водночас і способом осягнення сакрального, і викликає критику як щось занадто «тілесне» чи «первісне» та не маюче спільного зі справжньою духовністю.Проте, незважаючи на критику та заборони, танець проникає у релігійне життя людей та проявляє себе у ньому як маніфестація людської вітальності.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 031 Релігієзнавство
Бібліографічний опис
Марютіна А. К. Сакральний танець: сутність, види та його місце у різних релігійних традиціях : кваліфікаційна робота … магістра : 031 Релігієзнавство / Марютіна Аліна Костянтинівна. - Київ, 2021. – 73 с.