Нові електрохромні барвник-вмісні полімерні композиції для застосувань електрооптики та реєстрації оптичної інформації

Дата
2023
Автори
Гультяєв Андрій Анатолійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Створено нові електрохромні фотопровідні плівкові олігомерні композиції, на основі карбазолілвмісного коолігомеру, сенсибілізованого барвниками сквараїнового та мероціанінового типу. Досліджено їх спектральні, електрохромні, фотоелектрофізичні та інформаційні властивості. Показано, що всі досліджувані плівкові композиції проявляють електрохромні і фотовольтаїчні властивості, фотопровідність і фотодіелектричний ефект. Обговорюються можливі механізми виявлених ефектів. Запропоновано феноменологічну модель внутрішнього фотоефекту та фотопровідності досліджуваних композицій. Ключові слова: олігомерні композиції, сквараїнові та мероціанінові барвники, фотопровідність, електрохромізм.
The novel photochromic photoconductive oligomeric film compositions based on carbazolyl-containing cooligomer sensitized by organic squaraine and merocyanine type dyes have been prepared. Their spectral, electrochromic, photoelectrophysical and information properties have been investigated. It was shown, that all studied composite films exhibit electrochromic and photovoltaic properties, photoconductivity and photodielectric effect. The possible electrochromic, photovoltaic and photodielectric effect mechanisms are discussed. The phenomenological model for internal photoeffect and photoconductivity in investigated compositions was proposed. Key words: oligomeric compositions, squaraine and merocyanine dyes, photoconductivity, electrochromism
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Гультяєв А. А. Нові електрохромні барвник-вмісні полімерні композиції для застосувань електрооптики та реєстрації оптичної інформації : кваліфікаційна робота ... магістр : 102 Хімія / Гультяєв Андрій Анатолійович. - Київ, 2023. - 66 с.