Управління професійнослужбовою кар’єрою у сфері Державної податкової служби України

Дата
2023
Автори
Доценко Тетяна Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі розв’язано актуальну проблему, яка полягає у науковому обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності управління професійно-службовою кар’єрою у сфері ДПС України. Обґрунтовано, що професіоналізація публічної служби представляє собою процес становлення професіонала та зростання його професіоналізму в межах професійної та службової діяльності. Констатовано, що більшість теорій кар’єрного розвитку є деякою комбінацією двох основних категорій: теорій процесу (зосереджені на русі людини через кілька фаз або етапів, а також способах, як вони змінюються) та теорій змісту (більше зосереджуються на внутрішній ідентичності людини, або контексті, в якому людина живе, і тому, як ці внутрішні характеристики формують напрямок особистості). Доведено, що професійно-службова кар’єра публічних службовців є предметом міждисциплінарних досліджень, яка будується в системі двох координат: професійна кар’єра і службова кар’єра. Встановлено, за результатами експертного оцінювання, що найбільш високий рівень впливу на кар’єрний розвиток персоналу у сфері ДПС України мають організаційно-адміністративний (89,8 %) і політико-правовий (69,3 %) фактори.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Доценко Т. А. Управління професійно-службовою кар’єрою у сфері Державної податкової служби України : дис. ... д-ра філософії : 281 Публічне управління та адміністрування / Доценко Тетяна Анатоліївна. - Київ, 2023. – 289 с.
Зібрання